Back

Đỗ Hoàng Minh

Giới thiệu bản thân: Sự kiên nhẫn và tận tâm luôn là hai phẩm chất tôi đặt lên hàng đầu trong việc dạy cờ vua. Tôi hiểu rằng mỗi học viên có điểm mạnh và yếu khác nhau, và tôi …

Huỳnh Phương Quang

Giới thiệu bản thân: Xin chào, tôi là Huỳnh Phương Quang, một người giáo viên cờ vua đam mê với sự sáng tạo và động lực cao. Tôi tin rằng cờ vua không chỉ là một trò chơi, mà còn …

Trần Lê Thành Dũ

Giới thiệu bản thân Xin chào, tôi là Trần Lê Thành Dũ, một giáo viên tận tâm và đam mê trong lĩnh vực giảng dạy. Tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục và …