Back

Trần Đức Anh

Giới thiệu Với kinh nghiệm từng thi đấu khi còn là VĐV trẻ , thầy nắm bắt được giai đoạn và nhịp độ phát triển của các bạn . Đồng thời qua những thiếu sót của bản thân lúc còn …