Back

Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên

Giới thiệu bản thân: Sinh ra và lớn lên tải mảnh đất cằn cỗi Quảng Trị, chịu bao nhiêu giông tố của mẹ thiên nhiên. Khó khăn là vậy, nhưng vẫn có 1 niềm đam mê mãnh liệt với bộ …

Nguyễn Hữu Anh Tài

Giới thiệu Sinh ra và lớn lên tại Ninh Kiều, Cần Thơ, ngay từ nhỏ thầy Tài đã tham gia rất nhiều cuộc thi cờ vua tại khu vực này. Thầy đã tích luỹ cho mình nhiều năm kinh nghiệm …